Kasevineeri sortide kirjeldus

Kasevineer jaotatakse vastavalt pealmise spoonikihi kvaliteedile sortideks järgnevalt:

 


Vineeri sordi määrab pealmise ja alumise kihi kvaliteet (pealmine/alumine). Näiteks: В/ВB (I/II), BB/BB (II/II), II/III, II/IV, III/III, III/IV, IV/IV jne.Sort "E" (Eliit): Perfektne

Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Nõeloksad

pole lubatud

Puidu struktuuri ebakorrapärasused

lubatud vähesel määral

Värvunud triibud

lubatud hajusalt
Grade "B" ( I ): Praktiliselt ilma defektideta, mõeldud kasutamiseks lõppviimistlusena. Mööbli valmistamiseks ja dekoreerimiseks.


Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Nõeloksad

Lubatud kuni 3tk/m²

Teised oksad ja pahteldatud augud:

Kokkukasvanud, terved oksad


Kokkukasvamata oksadLubatud oksakohad maksimum diameetriga kuni 15mm koguses 5 tk/m²

Lubatud kuni maksimum diameetriga 6 mm koguses 3 tk/m²

Oksaaukude täitmine

pole lubatud

Puidu struktuuri ebakorrapärasused

lubatud

Väärlülipuit ja värvimuutused

mitte rohkem kui 5% pealispinnast

Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud

Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2tk /m lehe laiuse kohta

Avatud läbivad lõhed

pole lubatud

Värvumuutused ja laiksus

lubatud vähesel määral

Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid

Lubatud kuni 2 mm äärtest

Liimi läbiimbumine

pole lubatud

Läbistav lihvimine

pole lubatud
Sort "S": Peaaegu ilma defektideta, juhuslikud väikesed terved oksakohad on lubatud koguses kuni 2 tk lehe kohta. Lubatud vähesel määral korke, umbes 1-2 korki m2 kohta. Kasutatakse lakitult või värvitult mööbli valmistamiseks, dekoratiivpindadeks ja erinevate puiduliikidega lamineerimiseks.


Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Nõeloksad

lubatud (diameetriga kuni 3mm)

Terved, kokkukasvanud oksad heledad/tumedad

Lubatud kuni maksimum diameetriga 20 mm, koguses mitte rohkem kui 2,5tk/m2-le (või kogudiameetriga kuni 50mm/m2 plaadi pinna kohta)

Osaliselt kokkukasvanud, kokkukasvamata oksad, oksaaugud, tõugurikked

Lubatud kuni suuruses diameetriga 10 mm koguses mitte rohkem kui 2,5/m2 (või kogudiameetriga kuni 25mm/m2 plaadi pinna kohta)

Oksade ja oksaaukude parandus

Pole lubatud

Puidu struktuuri ebakorrapärasused

Lubatud radiaalne kaldkiulisus , sasisalmilisus ja looked

Väärlülipuit ja värvimuutused

Mitte rohkem kui 20% pinnast

Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud

Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2 tk/m lehe laiuse kohta

Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid

Lubatud kuni 5 mm äärtest

Liimi läbiimbumine

Lubatud mitte rohkem kui 1%-il plaadi pinnast

Läbistav lihvimine

Pole lubatud
Sort "BB" ( II ): Mööbli valmistamiseks ja dekoratiivmaterjalidega katmiseks.


Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Nõeloksad

Lubatud

Terved oksad

Lubatud kuni maksimum diameetriga 25 mm, koguses kuni 10 tk/m²

Teised oksad ja pahteldatud augud:

kokkukasvamata oksad

Lubatud kuni maksimum diameetriga 6 mm, koguses kuni 6tk/ m²

Puidu struktuuri ebakorrapärasused

Lubatud, vähesel määral

Avatud läbivad lõhed ja korgitud augud

Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm ja laiusega kuni 2 mm koguses 2 tk/m plaadi laiuse kohta

Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed, pahteldatud

Lubatud kuni maksimum pikkusega 200 mm koguses 2/ m plaadi laiuse kohta

Värvimuutused ja värvunud triibud

Mitte rohkem kui 30% pinnast

Parandatud defektid (korgid)

Lubatud kuni 8/m² kohta

Kattuvad korgid

Pole lubatud

Läbistav lihvimine

Pole lubatud

Liimi läbiimbumine

Lubatud kuni 2%-il plaadi pinnast

Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid

Lubatud kuni 5 mm kaugusel äärtest

Sort "CP": Sobilik karkassideks, pakenditeks, värvi alla. Kalibreerimine lubab seda vineeri kasutada ka dekoratiivpindadeks väärtusliku spooniga kaetult.


Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Nõeloksad

Lubatud

Kokkukasvanud oksad

Lubatud välislõhede seas, laiusega kuni 1,5 mm

Teised oksad ja pahteldatud oksad

Lubatud maksimum diameetirga kuni 6 mm koguses 10 tk/m² kohta

Parandatud defektid (korgid)

Lubatud

Kattuvad korgid

Lubatud

Puidu struktuuri ebakorrapärasused

Lubatud

Värvimuutused ja värvunud triibud

Lubatud

Avatud läbivad lõhed

Lubatud maksimum pikkusega kuni 300 mm ja laiusega kuni 5 mm koguses kuni 5tk/m plaadi pikkuse kohta

Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed

Lubatud

Väärlülipuit ja värvimuutused

Lubatud

Avatud vuugid, pahteldatud

Lubatud laiusega kuni 2 mm ja pikkusega kuni 200 mm, mitte rohkem kui üks meetri plaadi laiuse kohta

Ülekatted

Lubatud maksimum pikkuses 200 mm, mitte rohkem kui üks meetri plaadi laiuse kohta

Tühikud, kühmud ja pressimisjäljed

Lubatud vähesel määral

Pinnakaredus

Lubatud vähesel määral

Korgid

Lubatud piiramata hulgal

Läbistav lihvimine

Lubatud kuni 10 cm² pinnal

Liimi läbiimbumine

Lubatud kuni 5%-il plaadi pealispinnast

Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid

Lubatud kuni 4 mm kaugusel äärtest
Sort "WG": sobilik karkassideks mis ei jää eksponeerituks või pakenditeks. Värvi alla.


Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Terved Kokkukasvanud oksakohad

Lubatud maksimum diameetriga kuni 65 mm

Teised oksakohad ja oksakohaaugud

Lubatud maksimum diameetriga kuni 15 mm koguses mitte rohkem kui 10tk/m2 kohta

Parandatud defektid (korgid)

Lubatud

Kattuvad korgid

Lubatud

Puidu struktuuri ebakorrapärasused

Lubatud

Avatud läbivad lõhed

Lubatud maksiumum pikkusega kuni 300 mm ja laiusega kuni 4 mm koguses 2tk/m plaadi pikkuse kohta

Kinnised läbivad lõhed

Lubatud

Väärlülipüit ja värvimuutused

Lubatud

Avatud vuugid, pahteldatud

Lubatud maksimum laiusega kuni 2 mm ja pikkusega kuni 200 mm, mitte rohkem kui 1tk/m plaadi laiuse kohta

Ülekatted

Lubatud

Tühikud, kühmud ja pressimisjäljed

Lubatud vähesel määral

Korgid

Lubatud piiramata hulgal

Läbistav lihvimine

Lubatud kuni 5%-il plaadi pealispinnast

Liimi läbiimbumine

Lubatud kuni 5%-li plaadi pealispinnast

Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid

Lubatud kuni 5 mm kaugusel äärtest

Sort "C" (IV): Kõik defektid lubatud. Hea liim. Pakendamiseks ja ehitamiseks.


Defektide liigid

Lubatud defektide hulk

Nõeloksad

Lubatud

Terved oksad

Lubatud

Teised oksad:

kokkukasvamata oksad

Lubatud piiramata koguses, maksimum diameetriga kuni 40 mm

Värvimuutused ja värvunud triibud

Lubatud

Avatud läbivad lõhed ja kitsaslõhed

Lubatud piiramata koguses ja pikkuses, maksimum laiusega kuni 10 mm

Kinnised läbivad lõhed ja kitsaslõhed

Lubatud

Avatud vuugid

Lubatud maksimum laiusega kuni 3 mm

Ülekatted

Lubatud mitte rohkem kui 2tk/m plaadi laiuse kohta, maksimum pikkusega kuni 500 mm

Tühikud, kühmud ja pressimisjäljed

Lubatud mõned

Pinnakaredus

Lubatud

Korgid

Lubatud piiramata koguses

Liimi läbiimbumine

Lubatud

Saagimisel ja lihvimisel tekkinud ääredefektid

Lubatud kuni 5mm kaugusel äärtest


KÜSI NÕU